(+34) 938 70 11 27
info@garatgelet.com

Fre de servei combinat llums


Fre de servei combinat llums

El sistema permet incorporar un teclat multifuncions: és una palanca de fre combinada amb un teclat que té funcions bàsiques com per exemple els intermitents, llums i la botzina. És un fre que es caracteritza pel seu disseny intel·ligent, estètic, funcional i fàcil d’utilitzar. L’acció mecànica garanteix una aplicació precisa sobre el fre d’origen.

La frenada s’aconsegueix empenyent la palanca amb la mà en direcció al pedal original de fre.

Frens